CFP: Symposium – Picking up Moral Understandings – 25 years on

Ghent University/online 

18 September 2024 

Margaret Walker’s Moral Understandings was first published in 1998 by Routledge. Nine years later, a second edition was published in 2007 as part of the Oxford’s studies in feminist philosophy. The two editions were lauded in several reviews as enormously ambitious and deeply original contributions to feminist ethics. Her work was an important catalyst to a range of feminist researchers taking up social injustice questions over the last two decades. After 25 years, we invite scholars to carry forward Walker’s examinations and revisit central theoretical and practical issues discussed in this landmark publication of feminist ethics. 

The book criticized the canonical form of moral theorizing nourished by an image Walker called the “theoretical-juridical model” of moral thinking. This template represents morality as a “compact, propositionally codifiable, impersonally action-guiding code within an agent” (2008, p. 7). Opposed to this model, Walker envisioned a collaborative-expressive model, i.e., a joint effort where communities collectively perpetuate and modify the understandings that shape their self-perception and interactions with one another. However, she stressed it’s vital to acknowledge that not everyone enjoys equal opportunities to establish or alter these moral understandings.  

The constructive plea of this book, putting into play an alternative template, the “expressive-collaborative view of morality” and moral thinking, developed in many directions, and sparked interest among moral philosophers and practical ethicist in various fields such as bioethics, nursing ethics, environmental ethics. Walker fleshed out morality as a set of responsibility practices that would map the existing structure by which responsibilities are distributed, often relatively invisible to privileged subjects because of “its apparent naturalness” (2008, p. 105-106). However, the book also gives rise to several (meta-)ethical questions. Walker herself refers to her book as a prologue and, despite its richness, there is something apt about that characterization. Firstly, much remains unclear about how to apply the expressive-collaborative model actually in different contexts. Secondly, Walker developed a version of reflective equilibrium that has what she calls “transparency testing” as its centrepiece. According to some, this maintains the problematic reliance on reasoning and coherence. Others argue that striving for transparency and visibility, when not done carefully, can also become a process of unveiling, exposing the weapons of the weak. Finally, since the publication of the book, scholars have continued debate over the implications of an “empirically obligated practice of ethics”. Within feminist ethics, empirical research is no longer marginalized, but the questions of where to situate and how to delineate “the ethical” remain largely unanswered.  

Abstracts addressing any of the issues mentioned above will be favoured, although work on other topics related to the book can also be submitted. Anyone wishing to present a paper at the symposium should submit an abstract in Word format (500 words max) by April 1, 2024. Please include your name, title and institutional affiliation. The symposium Committee will select abstracts for oral presentation. Please send abstracts by e-mail to: Michiel De Proost (Michiel.deproost@ugent.be) and Dirk Lafaut (dirk.lafaut@vub.be).  

This symposium is organized by ECSO (Research Group on Ethics, Culture and Society, an interuniversity collaboration between the Centre for Research on Culture and Gender at Ghent University and RHEA Expertise Centre on Gender, Diversity and Intersectionality at the VUB, Free University of Brussels) in collaboration with the Bioethics Institute Ghent. 

 

18/11/2023: Nacht Van De Vrijdenker

Op 18/11/2023 zijn verschillende leden van BIG uitgenodigd op het ideeënfestival ‘Nacht Van De Vrijdenker‘, te Gent.

In het gesprek ‘Filosofie: kritische discipline bij uitstek?‘ gaan doctoraatsonderzoekers Sofie Avery en Kobe Keymeulen in op de mogelijkheden en begrenzingen van kritisch denken in de academische context. Ze reflecteren hierbij niet enkel over de huidige stand van zaken, maar dromen ook over hoe een kritische universiteit eruit kan zien. Hoog tijd om als kritisch denkfestival de blik ook inwaarts te keren.

Tijdens de talk, ‘Een ethische (toekomst) blik op zwangerschap‘, gaat Seppe Segers in gesprek met filosofe Elselijn Kingma. Met revolutionaire technologische ingrepen in het vooruitzicht, filosofeert hij over de ethische implicaties hiervan. Want wat met buitenlichamelijke zwangerschappen (ectogenese), geslachtscellen uit stamcellen en kunstmatige embryo’s? Het is al lang geen sciencefiction meer, maar behoort tot reële toekomstperspectieven. Heidi Mertes modereert dit programmaonderdeel.

Vind het volledige programma hier.

Specialist Course: Studying Families

Studying families: focus on qualitative methods and approaches for interdisciplinary collaboration

This interdisciplinary course brings together PhD students and professors from the fields of sociology, (empirical) ethics, psychology and anthropology under the umbrella-theme of ‘family research’. The aim is to exchange views on research methodology with an emphasis on data collection and analysis and interdisciplinary collaboration. In addition to presentations by the guest teachers, students will present a part of their own research and highlight the challenges they encountered as well as give and receive feedback from the rest of the group.

This specialist course offers students the opportunity to learn from lecturers with extensive expertise on conducting research with families and from a range of disciplinary backgrounds. Participants will be stimulated to exchange ideas with teachers and peers about how to go about their own qualitative research project and how to potentially apply specific strategies to improve their work.The course offers excellent networking opportunities for the students thanks to discussions and feedback-sessions. This Specialist Course will also boost participants’ professional communication by making an appeal to their presentation skills and their ability to formulate and receive constructive feedback. Discussions regarding the prescribed literature help to sharpen their ability to distil the main ideas from a text and to convert elements from methodological literature into tools and approaches that are applicable in their research practice.

More information: here.

05/10/2023: Boekvoorstelling: Feministische filosofie in Gent

Op donderdag 5 oktober stellen Michiel De Proost en Sigrid Wallaert hun nieuwe boeken voor in samenwerking met uitgeverij Letterwerk. Op deze boekvoorstelling met het thema ‘Feministische filosofie in Gent’ gaan de auteurs in gesprek met elkaar onder moderatie van prof. Gily Coene (VUB) over wat feministische filosofie vandaag voor hun kan betekenen. Ze stellen elk kort hun boek voor, gaan daarna het gesprek aan, en tot slot is er ruimte voor een Q&A met het publiek. Achteraf bieden ze een bescheiden receptie aan. Er zal ook de mogelijkheid zijn om beide boeken te kopen (en te laten signeren uiteraard). 

 

Praktische info:

  • Tijdstip: 5 oktober 2023 om 19u30
  • Locatie: Blandijn, Auditorium 4 Kruithof
  • Inschrijven is niet verplicht, maar een seintje aan sigrid.wallaert@ugent.be is welkom.
     

Over de boeken:

 

Huisje, tuintje, eitje: Een oefening in feministische ethiek – Michiel De Proost

In het debat over eicelinvriezing overheersen extreme stellingen. Er lijken maar twee kampen te zijn. De voorstanders juichen de reproductieve technologie toe als een bijdrage aan de vrouwenemancipatie. De tegenstanders veroordelen ze juist als een onderdrukking van de vrouw, of zelfs van de menselijke natuur. De jonge en debuterende filosoof Michiel De Proost betoogt in dit essay dat de vraag rond de emancipatorische werking van eicelinvriezing de verkeerde accenten zet. Als hulpmiddel grijpt hij naar de ideeën van eigentijdse feministische filosofen. Zijn voorstel luidt om eicelinvriezing te bestuderen als een verantwoordelijkheidspraktijk. Het is dus iets wat je niet zomaar in harde morele regels kunt gieten. Uniek is de methode die de auteur hanteert. Hij maakt gebruik van eenentwintig gesprekken met vrouwen die interesse hebben om hun eicellen in te vriezen. Deze conversaties brachten nieuwe ethische fricties naar voren.

ISBN 9789464598346

 

Kwaad spreken: Wie gelooft de boze vrouw? – Sigrid Wallaert

Niet iedereen die de stem verheft, krijgt evenveel gehoor. Vooral vrouwen die zich uitspreken over een controversieel onderwerp waar ze belang aan hechten, worden vaak niet geloofd. Integendeel: ze worden geridiculiseerd, gepsychologiseerd, gecanceld of zelfs vermoord. Dat laatste overkwam de Griekse filosofe Hypatia. De Britse filosofe Miranda Fricker bedacht de theorie van kennisonrecht om dergelijke situaties te verklaren. In dit boek legt Sigrid Wallaert uit wat ze daar precies mee bedoelt. In haar essay schetst Wallaert het boeiende landschap van de feministische filosofie van onze tijd. Ze toont aan hoe denkers van nu een nieuwe filosofie van de kennis ontwerpen, om met de maatschappelijke uitdagingen van nu om te gaan. Ze gaat in op kruispuntdenken, gemarginaliseerde sprekers, niet-standaard manieren van communiceren en het ongelijke kennisspeelveld.

ISBN 9789464598377

Lezingenreeks: Filosofie zkt. verandering

Gesprekken over dekolonisering, inclusie, activisme en intersectioneel feminisme

In Teaching to Transgress schrijft bell hooks: “The classroom remains the most radical space of possibility in the academy”. In onze eigen ervaring met de filosofie als studieveld en onderzoeksdiscipline merken we vaak bij studenten een sterke maatschappelijke betrokkenheid en bezorgdheid, gepaard met een kritische geest. Doorheen hun academisch traject blijven ze hierin echter soms op hun honger zitten en bij sommigen verdwijnt zelfs die kritische en geëngageerde ingesteldheid.

Hoe komt dit?

Is filosofie een (te) conservatieve discipline? Is het blikveld ervan te beperkt? Welke boodschappen worden in de mainstream filosofie gegeven over wat geldt als ‘echte’ of ‘legitieme’ vragen/thema’s/denkers? Wie en wat wordt uitgesloten of geridiculiseerd, en welke onrechtvaardigheden kunnen daaruit voortvloeien zowel op het vlak van kennisverwerving als maatschappelijke actie?

In deze lezingen- en discussiereeks willen we een alternatieve blik bieden door te tonen welk kritisch onderzoek er ook allemaal gebeurt onder de noemer van filosofie en door samen met filosofen-activisten te reflecteren over verschillende krachtige kruisbestuivingen tussen filosofie en sociaal-politiek engagement.

Thema’s zoals dekolonisering, neurodiversiteit, intersectioneel feminisme en klimaatrechtvaardigheid zullen aan bod komen. De rode draad die de verschillende lezingen en gesprekken verbindt is een kritische benadering van tot nog toe gevestigde waarden of aannames binnen de filosofie.

Academische filosofische voorkennis is niet vereist – elkeen die interesse heeft, is van harte welkom! We voorzien veel tijd voor debat en discussie.

Programma: zie link.

22/10/2022: Dag van De Maakbare Mens

“Technologische vooruitgang heeft een grote impact op de geneeskunde en onze gezondheid. Ze bezorgt ons meer kwaliteitsvolle levensjaren, meer succesvolle behandelingen en meer keuzevrijheid. Maar ze confronteert ons ook met lastige uitdagingen, zoals een toenemende persoonlijke verantwoordelijkheid en de nood aan een aangepast beleid.

Elk jaar staan we op de Dag van De Maakbare Mens een namiddag lang stil bij enkele van deze technologische doorbraken en bij de uitdagingen die ze met zich mee brengen voor ons als mens en voor de samenleving. We laten professionelen en ervaringsdeskundigen aan het woord en gaan met elkaar in dialoog.”

BIG-members Sigrid Sterckx en Farah Focquaert will give a presentation on “Weefseldonatie, wat is dat en moeten we ons daar vragen bij stellen?” and “Diep ingrijpen op de hersenen, een introductie tot neuromodulatie”.

More information.