05/10/2023: Boekvoorstelling: Feministische filosofie in Gent

Op donderdag 5 oktober stellen Michiel De Proost en Sigrid Wallaert hun nieuwe boeken voor in samenwerking met uitgeverij Letterwerk. Op deze boekvoorstelling met het thema ‘Feministische filosofie in Gent’ gaan de auteurs in gesprek met elkaar onder moderatie van prof. Gily Coene (VUB) over wat feministische filosofie vandaag voor hun kan betekenen. Ze stellen elk kort hun boek voor, gaan daarna het gesprek aan, en tot slot is er ruimte voor een Q&A met het publiek. Achteraf bieden ze een bescheiden receptie aan. Er zal ook de mogelijkheid zijn om beide boeken te kopen (en te laten signeren uiteraard). 

 

Praktische info:

  • Tijdstip: 5 oktober 2023 om 19u30
  • Locatie: Blandijn, Auditorium 4 Kruithof
  • Inschrijven is niet verplicht, maar een seintje aan sigrid.wallaert@ugent.be is welkom.
     

Over de boeken:

 

Huisje, tuintje, eitje: Een oefening in feministische ethiek – Michiel De Proost

In het debat over eicelinvriezing overheersen extreme stellingen. Er lijken maar twee kampen te zijn. De voorstanders juichen de reproductieve technologie toe als een bijdrage aan de vrouwenemancipatie. De tegenstanders veroordelen ze juist als een onderdrukking van de vrouw, of zelfs van de menselijke natuur. De jonge en debuterende filosoof Michiel De Proost betoogt in dit essay dat de vraag rond de emancipatorische werking van eicelinvriezing de verkeerde accenten zet. Als hulpmiddel grijpt hij naar de ideeën van eigentijdse feministische filosofen. Zijn voorstel luidt om eicelinvriezing te bestuderen als een verantwoordelijkheidspraktijk. Het is dus iets wat je niet zomaar in harde morele regels kunt gieten. Uniek is de methode die de auteur hanteert. Hij maakt gebruik van eenentwintig gesprekken met vrouwen die interesse hebben om hun eicellen in te vriezen. Deze conversaties brachten nieuwe ethische fricties naar voren.

ISBN 9789464598346

 

Kwaad spreken: Wie gelooft de boze vrouw? – Sigrid Wallaert

Niet iedereen die de stem verheft, krijgt evenveel gehoor. Vooral vrouwen die zich uitspreken over een controversieel onderwerp waar ze belang aan hechten, worden vaak niet geloofd. Integendeel: ze worden geridiculiseerd, gepsychologiseerd, gecanceld of zelfs vermoord. Dat laatste overkwam de Griekse filosofe Hypatia. De Britse filosofe Miranda Fricker bedacht de theorie van kennisonrecht om dergelijke situaties te verklaren. In dit boek legt Sigrid Wallaert uit wat ze daar precies mee bedoelt. In haar essay schetst Wallaert het boeiende landschap van de feministische filosofie van onze tijd. Ze toont aan hoe denkers van nu een nieuwe filosofie van de kennis ontwerpen, om met de maatschappelijke uitdagingen van nu om te gaan. Ze gaat in op kruispuntdenken, gemarginaliseerde sprekers, niet-standaard manieren van communiceren en het ongelijke kennisspeelveld.

ISBN 9789464598377

Lezingenreeks: Filosofie zkt. verandering

Gesprekken over dekolonisering, inclusie, activisme en intersectioneel feminisme

In Teaching to Transgress schrijft bell hooks: “The classroom remains the most radical space of possibility in the academy”. In onze eigen ervaring met de filosofie als studieveld en onderzoeksdiscipline merken we vaak bij studenten een sterke maatschappelijke betrokkenheid en bezorgdheid, gepaard met een kritische geest. Doorheen hun academisch traject blijven ze hierin echter soms op hun honger zitten en bij sommigen verdwijnt zelfs die kritische en geëngageerde ingesteldheid.

Hoe komt dit?

Is filosofie een (te) conservatieve discipline? Is het blikveld ervan te beperkt? Welke boodschappen worden in de mainstream filosofie gegeven over wat geldt als ‘echte’ of ‘legitieme’ vragen/thema’s/denkers? Wie en wat wordt uitgesloten of geridiculiseerd, en welke onrechtvaardigheden kunnen daaruit voortvloeien zowel op het vlak van kennisverwerving als maatschappelijke actie?

In deze lezingen- en discussiereeks willen we een alternatieve blik bieden door te tonen welk kritisch onderzoek er ook allemaal gebeurt onder de noemer van filosofie en door samen met filosofen-activisten te reflecteren over verschillende krachtige kruisbestuivingen tussen filosofie en sociaal-politiek engagement.

Thema’s zoals dekolonisering, neurodiversiteit, intersectioneel feminisme en klimaatrechtvaardigheid zullen aan bod komen. De rode draad die de verschillende lezingen en gesprekken verbindt is een kritische benadering van tot nog toe gevestigde waarden of aannames binnen de filosofie.

Academische filosofische voorkennis is niet vereist – elkeen die interesse heeft, is van harte welkom! We voorzien veel tijd voor debat en discussie.

Programma: zie link.